Hoblio và Hoblio Rustico là dòng sơn trang trí của dòng sản phẩm Antiche Terre Fiorentine của Candis, thuộc bộ sản phẩm Le Etniche. 
Đây là dòng sản phẩm sơn gốc nước, thân thiện với môi trường. Nguyên liệu đầu vào sản xuất được lựa chọn cẩn thận và sản phẩm có sẵn các sơn gốc màu trung tính cơ bản: Oro (Vàng), Argento (Bạc) và Metallic để tạo ra sơn phủ Hoblio and Hoblio Rustico.